Kaliyug Ka Manav

Poem

By Pretima Sookun

Kah Gaye Sant Mahatma Kayi
Aur Bare Bare Granthon Mein Bhi Yahi Hai Bakhan (Bis)
Ki Manav Jiwan Hai Anmole
Chaurasi Lakh Yoniyon Mein Hain Yaha Sarva Shresth
Par Hai Manav Zara Puch Apne Aap Se (Bis)
Ki Sach Mein Hai Tu Sarva Shresth?
Apne Swarth Haitu Bahaye Tu Apnon Ka Khoon Bahut
Nikale Shahad Bhari Vani Jab Samne Koyi Aye
Par Jyon Hee Pith Ghumave, Vaar Tu Us Par Dale
Phir Bhi He Manav Tu Hai Mahaan
Pahen Swet Poshak Kare Maline Karya Anek (Bis)
Aur Howein Teri Karyon Ki Jay Jaykar Anek
Are Dusht Prani Aham Ki Bhavna Taj
Kar Grahan Lok Kalyan Ki Bhavna
He Kaliyug Manav Ban Kamal Rupi Phul Bhanti
Jo Kichar Mein Rahe Hai Par Kicharta Se Pare Hai
Yadi Kar Paya Aise To (Bis)
Tu Markar Amar Ho Jayega Aur Sansarik Moh Maya Se Bach Jayega
Zara Soch Vichaar Meri Baat (Bis)


* Published in print edition on 13 July 2012

Add a Comment

Your email address will not be published.